Galeria

                 

Kościół

Kościół parafialny p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego. W miejscu obecnej świątyni, wcześniej istniały trzy kościoły pod tym samym wezwaniem. Pierwszy, drewniany kościół powstał równocześnie z utworzeniem parafii w 1325 r. i został spalony w 1443 r. Drugi, również drewniany, został spalony przez Szwedów w 1628 r. a trzeci uległ zniszczeniu w 1763 r.  Prace nad obecnym […]

Wystawa

Wystawa – „Górzno na starej fotografii” , 29.04.-4.05.2000 r. Inicjatorem i organizatorem projektu był Wojciech Kalinowski, przy współpracy p. Ewy Łubińskiej i p. Jerzego Witkowskiego. Przed wystawą wydane zostały 3 wzory kalendarzyków kieszonkowych z widokami Górzna sprzed lat (1500 szt.).Wystawa została przygotowana w sali Gminnego Ośrodka Kultury . Prezentowane były fotografie udostępnione przez mieszkańców Górzna […]

Muzyka

Muzyczne Spotkania pod Krzyżem – Festiwal w Górznie Pomysł i organizacja Wojciech Kalinowski Muzyczne Spotkania pod Krzyżem miały formułę spotkań chrześcijańskich muzyków, w czasie których poszczególni wykonawcy przedstawiali swój program. Festiwalowe spotkania nie były konkursem. Ideą festiwalu była radość jaką daje spotkanie, muzyka i śpiew, a wszystko Ad Infinitam Dei Gloriam. Każde Spotkanie miało swoje hasło, było […]

Bożogrobcy

        BOŻOGROBCY (Miechowici) Najprawdopodobniej powstali z bractwa zorganizowanego na wzór kapituły kanoników i nawiązywali do zwyczaju inwestytury rycerskiej w Jerozolimie. Po zdobyciu przez krzyżowców w 1099 r. Jerozolimy, prawdopodobnie Godfryd z Bouillon lub jego następca Baldwin I, powołał do życia spośród uczestników wyprawy krzyżowej wspólnotę złożona z dwóch kategorii członków: rycerzy i duchownych. Celami wspólnoty […]

Kalendarium

  WYBRANE DATY Z HISTORII GÓRZNA. 1229-1235 – pierwsze wzmianki historyczne o Górznie, 1325 – 1 maja –  erygowanie przez biskupa płockiego Floriana parafii w Górznie pw. Podwższenia Krzyża Świętego i przekazanie jej prowadzenia Kanonikom Regularnym Stróżom Grobu Jerozolimskiego (potocznie zwanym Bożogrobcami lub Miechowitami), 1327 – 2 stycznia – nadanie praw miejskich i lokowanie miasta […]

Walory turystyczne

  Walory turystyczne i krajoznawcze. Położenie geograficzne: 53 st. 11 min. N (szer. geog. północna), 19 st. 38 min. E (dług. geog. wschodnia). Górzno położone jest na morenowych wzniesieniach opadających ku jeziorom Górzno (47,5 ha i głęb. Do 16 m.) i Młyńskie zwane Stawem (26 ha, głęb. ok. 6 m.). Okolice Górzna swoją różnorodnością ukształtowania […]