Profesor Ingarden

Prof. dr hab. ROMAN STANISŁAW INGARDEN (1920 -2011)
Urodził się 1.10.1920 roku w Zakopanem. Był synem Romana Witolda Ingardena, słynnego filozofa. W 1938
roku rozpoczął studia matematyczne na Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie. W czasie II wojny światowej
kontynuował je oraz dodatkowo studiował na tajnych kursach. Dyplom magistra uzyskał na Uniwersytecie
Jagiellońskim w 1946 roku. W 1949 roku obronił pracę doktorską, habilitację zakończył w 1960 roku, choć już
wcześniej uzyskał nominację profesorską. Oprócz licznych prac naukowych, podręczników i skryptów z zakresu
fizyki, publikował książki filozoficzno-historyczne. Zajmował się fizyką matematyczną i teoretyczną, optyką
geometryczną. Pracował na Uniwersytecie Wrocławskim, skąd w latach 60-tych przeniósł się na Uniwersytet
Mikołaja Kopernika do Torunia.
Założył Międzynarodowe Towarzystwo Układów Otwartych i Dynamiki Informacyjnej. Jego pasją była
Japonia, a szczególnie zagadnienia językowe. Kilka razy był w Japonii. W latach 70-tych rozpoczął lektoraty
j.japońskiego. Był twórcą toruńskiej japonistyki. Za swoją działalność na początku 1995 roku otrzymał najwyższe
japońskie odznaczenie cywilne – Order Świętego Skarbu. Razem z lektorem Hideki Sato był inicjatorem zorganizowania w Toruniu Dni Kultury Japońskiej, które odbywały się w latach 1994 -2012 (ostatnia edycja dedykowana była pamięci prof. Ingardena). Profesor Roman Ingarden zmarł w wieku 91 lat w Krakowie (12.07.2011r.).