Kalendarium

WYBRANE DATY Z HISTORII GÓRZNA.

1229-1235 – pierwsze wzmianki historyczne o Górznie,

1325 – 1 maja – erygowanie przez biskupa płockiego Floriana parafii w Górznie pw. Podwższenia Krzyża Świętego i przekazanie jej prowadzenia Kanonikom Regularnym Stróżom Grobu Jerozolimskiego (potocznie zwanym Bożogrobcami lub Miechowitami),

1327 – 2 stycznia – nadanie praw miejskich i lokowanie miasta na prawie chełmińskim przez bpa płockiego Floriana,

wiek XV – rozwój kultu Matk Bożej Szkaplerznej,

1410 – zdobycie i zniszczenie miasta przez Krzyżaków,

1580 – 24 listopada – w Górznie gościł wracający z Inflant król Polski Stefan Batory,

wiek XVII – założenie Bractw: św. Anny i Różańca św.,

1629 – 11/12 lutego – w okolicach Rudy k. Górzna odbyła się przegrana przez wojska polskie bitwa z wojskami
szwedzkimi,

1728 – założenie Bractwa Szkaplerznego

1772 – w wyniku I rozbioru Polski Górzno znalazło się w zaborze pruskim,

1765 – 1812 – budowa murowanego kościoła,

1806  – 23 grudnia – bitwa wojsk francuskich z oddziałami pruskimi pod Górznem,

1807 – na mocy pokoju w Tylży Górzno znalazło się w granicach Księstwa Warszawskiego,

1815 – Kongres Wiedeński włączył Górzno do Prus Zachodnich (departament bydgoski),

1821 – 16 lipca – na podstawie bulli papieskiej „De salute animarum”Górzno wchodzi w granice diecezji chełmińskiej,

1877 budowa kościoła ewangelickiego ,

1888 – Wilhelm Sauer z Frankfurtu n. Odrą zbudował organy kościelne,

1912 – utworzenie Ochotniczej Straży Pożarnej,

1920 – 18 stycznia – Górzno wraca w granice niepodległej Polski,

1939 – 3 września – wkroczenie wojsk hitlerowskich,

1945 – 21 stycznia – wkroczenie wojsk sowieckich (II Front Białoruski),

1947 – utworzenie biblioteki,

1956 – elektryfikacja Górzna,

1958 – utworzenie Rezerwatu Przyrody „Szumny Zdrój”,

1965 – utworzenie na miejscu byłego kościoła ewangelickiego Domu Kultury,

1966 – odsłonięcie na Rynku pomnika ofiar wojen i okupacji ,

1966 – założenie Koła Polskiego Związku Wędkarskiego,

1968 – przebudowa byłego kościoła ewangelickiego,

1973 – 14 października – nadanie Szkole Podstawowej imienia Komisji Edukacji Narodowej,

1975 – 1 maja – otwarcie restauracji „Słoneczna” GS na wzgórzu „Bocieniec”, obecnie po przebudowie Ośrodek
Edukacji Ekologicznej „Wilga”,

1977 – obchody  650-lecia miasta,

1989 – 13 sierpnia – odbyły się pierwsze zawody w triatlonie, które w następnych latach organizowane były jako
Mistrzostwa Polski w Triatlionie,

1990 – utworzenie Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego, obecnie z siedzibą w byłym Leśnictwie Ruda,

1992 – 25 marca – na mocy bulli papieskiej „Totus Poloniae Populus” Górzno zostaje włączone do nowo powstałej
diecezji toruńskiej,

1992 – założenie Klubu Sportowego „Unifreeze” Miesiączkowo (obecnie Górzno),

1992, 1997, 2000, 2001 – odbywają się w Górznie Muzyczne Spotkania pod Krzyżem,

1996 – utworzenie Ośrodka Edukacji Ekologicznej „Wilga”,

2002 – zorganizowano pierwszy Piknik Siatkówki Plażowej,

2006 – założenie Klubu Sportowego „Dortom Relaks” Górzno,

2010 – zdobycie 2 miejsca w Ogólnopolskim Turnieju Piłki Nożnej „Orlik” przez drużynę chłopców SP,

2014 – zdobycie Mistrzostwa Polski w futsalu dziewcząt U-16 przez drużynę Unifreeze,

2016 – 11 września – odsłonięcie tablicy pamiątkowej, upamiętniającej wizytę króla Stefana Batorego w Górznie
(24.11.1580),

2017 – 6 stycznia – koncert kolęd  pastorałek w wykonaniu chóru „Poznańskie Słowiki”,

2017 – zdobycie vice-mistrzostwa Polski w futsalu dziewczątU-18 przez drużynę Unifreeze,

2017 – 4.03. – Bieg Pamięci Plutonów „Wilka ” i „Zjawy”, (Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych),

2017 – wiosna – awans drużyny dziewcząt Unifreeze prowadzonej przez G. Bałę do polskiej exstra ligi piłki nożnej.

2017 – 10.09. – poświęcenie „Ewangeliarza parafii Górzno” przez ks. prałata Marka Rumińskiego ESSH, wręczenie pamiątkowych medali, koncert muzyki barokowej w wykonaniu Marty i Mateusza Wierzchowskich oraz prelekcja Wojciecha Kalinowskiego pt. „Krzyż – symbol i znaczenie”.

2017 – 25.11. – I Halowy Turniej Młodziczek w p.n. o Puchar Króla S. Batorego (org. Robert Sargalski),

2018 – 24.02. – Halowy Turniej Piłki Nożnej Grand Prix Górzna, Puchar Króla S. Batorego (org. Miłosz Skarżyński),

2018 – 23.04 – powołanie Kapituły Medalu „PRZYJACIEL GÓRZNA”.

2018 – 12-14.10. – Dzień Papieski ” Św. JAN PAWEŁ II  IN MEMORIAM”, w 40 rocznicę wyboru JP II i 100 rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę.

2018 – 23.11. – II Halowy Turniej Młodziczek w p.n. o Puchar Króla S. Batorego.

2019 – maj/czerwiec – X Konkurs  „Górzno – moje miasto”,

2019 – 100-lecie chóru parafialnego im. św. Franciszka z Asyżu,

Zbliżające się wydarzenia:

2020- 18.01 –  100 rocznica powrotu Górzna do wolnej Polski

2020 – 24.11.     – 440 rocznica pobytu króla Polski Stefana Batorego w Górznie (24.11.1580),

2025 – 01.05.    – 700-lecie erygowania parafii w Górznie,

2027 – 02.01.    – 700-lecie nadania praw miejskich dla Górzna. 

2028                   – 300-lecie założenia Bractwa Szkaplerza Świętego.

     

PROJEKTY WOJCIECHA KALINOWSKIEGO PROMUJĄCE GÓRZNO:

Celem projektów inicjowanych i organizowanych przez W. Kalinowskiego jest promocja i pogłębianie wiedzy o Górznie przez organizowanie, m.in. Wystawy „Górzno na starej fotografii” – 2000, Festiwalu –  Muzyczne Spotkania pod Krzyżem, konkursów, projektowaniem i realizacją pamiątkowych gadżetów dla Górzna.

Motto: japońska zasada -„każdy jest ambasadorem swojego miejsca”.

Muzyczne Spotkania pod Krzyżem nie były konkursem, miały formułę spotkań chrześcijańskich muzyków, w czasie których wykonawcy prezentowali swój program. Istotą Spotkań była radość jaką daje muzyka i śpiew, a wszystko „Ad Infinitam Dei Gloriam”.

2019 – wiosna – X Konkurs „Górzno – moje miasto” – Ochotnicza Straż Pożarna.

2018 – 23.11. – fundator baneru „Puchar Króla S. Batorego” i pucharu na II Turniej Młodziczek w p.n.

2018 – inicjator  i organizator Dnia Papieskiego (12-14.10.) – Św. Jan Paweł II in memoriam.

2018 – inicjator powołania Kapituły Medalu „Przyjaciel Górzna”.

2018 – wiosna – IX Konkurs „Górzno – moje miasto” – O kim mowa?

2018 – 24.02. – ufundowanie Pucharu Króla Batorego w Grand Prix Górzna w piłce nożnej,

2018 – 22.02.  – propozycja ustanowienia pamiątkowego medalu „Przyjaciel Górzna” (projekt, regulamin, kapituła),

2017 – 25.11.- inicjator i fundator pucharów I Halowego Turnieju Młodziczek w p.n. o Puchar króla S. Batorego,

2017 – 23.09. – zorganizowanie dla mieszkańców Górzna i okolic wycieczki do Pelplina,

2017 – projekt i wykonanie pamiątkowego medalu z okazji 690-lecia nadania praw miejskich dla Górzna 1327-2017. Medale otrzymało 10 osób w niedzielę 10.09.2017 r (medale wręczył ks. kan. Stefan Maliszewski),

2017 – projekt i wykonanie pamiątkowych koszulek T-shirt „Górzno-moje miasto” (zielone z żółtym napisem),

2017 – VIII Konkurs „Górzno – moje miasto” – sport,

2017 – inicjator i koordynator projektu „Ewangeliarz parafii p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Górznie”,

2017 – 690-lecie nadania praw miejskich Górzna. Z inicjatywy WK.: 01.01.2017 Msza Św. w intencji Górzna i mieszkańców, projekt i wykonanie widokówek retro: Górzno, kościół, plaża i OSP),

2016 – 11.09. odsłonięcie ufundowanej tablicy pamiątkowej poświęconej wizycie króla polskiego Stefana Batorego w Górznie (24.11.1580),

2016 – wystawa fotograficzna: „Górzno dawniej”, Muzeum Diecezjalne w Pelplinie,

2016 – czerwiec -wystawa fotograficzna: „Górzno dawnej”, Zamek w Gniewie,

2016 – VII Konkurs „Górzno – moje miasto”- daty związane z hist. Górzna w zapisie rzymskim.

2015 – październik – wystawa fotograficzna „Magia starej fotografii” , Książnica Kopernikańska w Toruniu.

2015 -VI Konkurs „Górzno – moje miasto”,

2015 – projekt i wykonanie pamiątkowego stempla Górzna (obrazek wyróżniający),

2014 -V Konkurs „Górzno – moje miasto”,

2014 – projekt i wykonanie kalendarzyków kieszonkowych na r. 2015,

2013 – IV Konkurs „Górzno – moje miasto”,

2012 – III Konkurs „Górzno – moje miasto”,

2011 – II Konkurs „Górzno – moje miasto”,

2009  – I Konkurs Wiedzy o Górznie „Górzno – moje miasto”,

2007 – 15/16.09. – 680-lecie praw miejskich Górzna. Organizator: 1. Apel Jasnogórski dedykowany pamięci JP II, 2. Spotkanie z historią – 3 prelekcje i koncert muz. organowej),

2001 – 13/15.07. – IV Muzyczne Spotkania pod Krzyżem „W hołdzie Prymasowi Tysiąclecia”,

2000 – 20.08 – III Muzyczne Spotkania pod Krzyżem „Muzyczne pokolenia Górzna dla Kościoła”,

2000 – sierpień/wrzesień – wydanie 4 wzorów widokówek „Górzno na starej fotografii” (6500 szt.),

2000 – Wystawa „GÓRZNO na starej fotografii” z blokiem imprez towarzyszących: pokazy OSP  Górzno i PSP Brodnica, koncert zespołu reggae z Torunia – Paraliż Band,

1999 – 29.08. – koncert „Bóg jest Miłością” dedykowany Ojcu św. Janowi Pawłowi II (podziękowanie z Watykanu),

1997 – 02.05 – II Muzyczne Spotkania pod Krzyżem,

1994 – występ zespołu folklorystycznego „Kądziołeczka” z Torunia,

1992 – 10/11.08. –  I Muzyczne Spotkania pod Krzyżem (Religion Song Meeting),

1988 – 2003 – koncerty kolęd pt. „Kościółek na górce”, 10x (zespół Jonathan, schola dziecięca, chór parafialny św. Franciszka pod dyr. Janusza Wierzchowskiego),

1988 – 15.08. – koncert zespołu „Jonathan” pt. „Górznieńskiej Matce Bożej  Szkaplerznej”,

1986 – 26.12. – program słowno-muzyczny pt. „Et Verbum Caro Factum Est”,