Wystawa

Wystawa – „Górzno na starej fotografii” , 29.04.-4.05.2000 r.

Inicjatorem i organizatorem projektu był Wojciech Kalinowski, przy współpracy p. Ewy Łubińskiej i p. Jerzego Witkowskiego.

Przed wystawą wydane zostały 3 wzory kalendarzyków kieszonkowych z widokami Górzna sprzed lat (1500 szt.).Wystawa została przygotowana w sali Gminnego Ośrodka Kultury .

Prezentowane były fotografie udostępnione przez mieszkańców Górzna i okolic, pogrupowane tematycznie: Ludzie, Wydarzenia, Kościół, „Kopiec”, „Bocieniec”, OSP, Pochody 1-majowe, Rynek, Szkoła Podstawowa, … Były również kroniki OSP i SP oraz stare sztandary kościelne. Zaprezentowane zostało ponad 800 sztuk starych fotografii.

Imprezami towarzyszącymi wystawie były pokazy sprawności OSP z Górzna i PSP z Brodnicy, koncert zespołu reggae Paraliż Band z Torunia i  występy artystyczne dzieci ze Szk. Podst. w Gołkowie oraz zespołów muzycznych: Jonathan i The Dido z Górzna.

Projekt był finansowany głównie ze środków własnych organizatora oraz wsparciu ze strony:  Galerii Wozownia z Torunia, Muzeum Brodnicy, ks. Stefana Maliszewskiego, BMH Motors z Torunia, Studia Pro z Torunia,  Michała Akermana,  Przemysława Siwuli z Torunia i Jacka Kwasa z Górzna. W trakcie trwania wystawy zaangażowany był klub „Radosnej Jesieni”.

Kronika z wystawy (ze wstępem p. Ewy Łubińskiej oraz wpisy gości, artykuły prasowe, wydane widokówki) znajduje się w posiadaniu organizatora.

Na przełomie roku 2000/2001 organizator wydał serię 4 widokówek w sepii „Górzno na starej fotografii” (6500 szt.).

Wystawa fotografii ze zbiorów Wojciecha Kalinowskiego prezentowana była w Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu pt. „Magia starej fotografii”, a w 2016 r. pt. „Górzno dawniej” – na Zamku w Gniewie i w Muzeum Diecezjalnym w  Pelplinie.

R.2017 to wydanie kolejnych wzorów widokówek sepii: kościół, OSP, rynek, plaża.

W roku 2020 planowana jest wystawa „Stare fotografie – Górzno” w Muzeum w Miechowie. Z powodu epidemii koronawirusa wystawa  przełożona została na następny rok.

W 2020 r. wydane zostało 5 wzorów widokówek z okazji 100 rocznicy powrotu Górzna do wolnej Polski i Roku Króla Batorego.