Górzno

3. GÓRZNO.

To jego rodzinna miejscowość, której historią się interesuję i stara się na miarę swoich możliwości promować. Jego mottem jest „każdy jest ambasadorem swojego miejsca”.

W latach 1992, 1997, 2000 i 2001 zorganizował Muzyczne Spotkania pod Krzyżem. W 1994 zaprosił z wystepem do Górzna zespół folklorystyczny „Kądziołeczka” z Torunia.    W roku 2000 zainicjował i zorganizował wystawę „Górzno na starej fotografii” z blokiem imprez towarzyszących (pokazy sprawności OSP z Górzna i PSP z Brodnicy oraz koncert zespołu reggae PARALIŻ BAND z Torunia). Po wystawie wydał kilka wzorów widokówek starego Górzna. W latach 2012-2016 projektował i wydawał wpinki i kalendarzyki kiszonkowe promujące Górzno.  Założył profil facebook.com/gorzno-moje-miasto. Od 2009 r. organizuje konkursy popularyzujące wiedzę o Górznie pod nazwą „Górzno-moje miasto”. Zaprojektował i wykonał pamiątkowy stempel Górzna (2015). W roku 2016 ufundował pamiątkową tablicę upamiętniającą wizytę króla Polski Stefana Batorego w Górznie (24.XI.1580r).

Zaprojektował pamiątkowy medal 690-lecia nadania praw miejskich Górzna 1327-2017.

Zainicjował i koordynował projekt pisania „Ewangeliarza parafii p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Górznie” pod honorowym patronatem J.E.ks.bpa Andrzeja Suskiego. Poświecenia Ewangeliarza dokonał 10.09.2017 r ks. prałat Marek Rumiński.

W marcu 2017 wydał pamiątkowe foldery „Górzno na starej fotografii – 2000” i „Muzyczne Spotkania pod Krzyżem„, „Ewangeliarz” oraz widokówki retro: „Górzno”, „Kościół Bożogrobców w Górznie”, „OSP Górzno”, „Plaża”. Zaprojektował koszulki T-shirt Górzno-moje miasto (70).

Organizator Dnia Papieskiego „ŚW. JAN PAWEŁ II IN MEMORIAM” 12-15.10.2018 (w roku 40 rocznicy wyboru JP II i 100 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę).

W 2019 r. wydał DATOWNIK HISTORYCZNY GÓRZNO (2350 szt.) oraz folder informacyjny PARAFIA GÓRZNO.

Uzyskał patronat honorowy nad rokiem 2020 dla Górzna ze strony Ambasady Węgier i Marszałak Województwa Kuj-Pom. -Piotra Całbeckiego, z okazji 440 rocznicy pobytu króla Polski STEFANA BATOREGO i 100-lecia powrotu Górzna do wolnej Polski. Fundował od 2016 r. puchary, medale i pamiatkowe smycze do kluczy (dwa wzory: Górzno-moje miasto i Batory Górzno`2020) na zawody sportowe o puchar króla Batorego.

W r. 2020 wydał 5 wzorów widokówek Górzna oraz pamiatkowe stemple:  „Batory Górzno” i reedycje stempla Górzna z czasów zaborów „Gorzberg Westpreussen”.

W r. 2021 – drugie wydanie rozszerzonego DATOWNIKA GÓRZNA (kalendarium) z okazji Kongresu Dobrzynian oraz  drugi folder parafii Górzno z informacją o kościele i z drugiej strony, po rozłożeniu obraz patronki Górznieńskiej Matki Bożej Szkaplerznej.

Tematy prelekcji w Górznie: „Dwa wieki wypraw krzyżowych w zarysie”, „Zarys historii Zakonu Bożogrobców”, „Bożogrobcy w Miechowie”, „Stefan Batory i jego czasy”, „Krzyż – symbol i znaczenie”.